Cibule

Pěstuje na výměře okolo 3 ha

Několik odrůd, největší zastoupení odrůda Bonus

Prodej se uskutečňuje formou samosběru koncem srpna, nebo začátkem září dle počasí